Antik Pandosia

Fig.6 Kastri Fanariou ancient Pandosia Location Kastri Fanari, Source Ministry of Culture.

«The rights to the depicted monument belong to the Ministry of Culture and Sports (Law 3028/2002)”. “The monument { Archaeological Site of Kastri Fanariou } falls under the competence of the Ephorate of Antiquities of Preveza”. «Ministry of Culture and Sports – Organization for the Management and Development of Cultural Resources (Hellenic Ministry of Culture and Sports – Hellenic Organization of Cultural Resources Development)».

Antik Pandosia

Kastri Köyünde,Mesopotamos’tan 5 km. uzaklıkta, bir tepe üzerinde, 200m uzakta akan ve Acheron

Nehri’nden ulaşılabilen Antik Pandosia Akropolü bulunmaktadır. Pandosia, Epir’in en eski ve en önemli şehirlerinden biriydi ve 10.000 nüfus ile, İlionların sömürgesiydi. Kuruluşunun MÖ 7. veya 8. yüzyılda olduğu tahmin edilmektedir. MÖ 4. ve 3. yüzyıllara dayanan ve çevresi 1600 metre olan poligon duvarları hayranlık uyandırmaktadır.