Necromancer

Fig. 2 The underground hall of Nekromanteion Location Mesopotamos Source Ministry of Culture.

«The rights to the depicted monument belong to the Ministry of Culture and Sports (Law 3028/2002)”. “The monument {Archaelogical Site of Nekromanteion } falls under the competence of the Ephorate of Antiquities of Preveza”. «Ministry of Culture and Sports – Organization for the Management and Development of Cultural Resources (Hellenic Ministry of Culture and Sports – Hellenic Organization of Cultural Resources Development)».

Mesopotamos’un referans noktası, köy içinde bulunan, Xylokastro’nun 82 m.’lik tepesinde 3000 yıl boyunca hakim konumda duran, Antik Çağın en ünlü Kehanet Tapınağı, AcheronÖlüler Kehanet Tapınağı veya Acheron “Nekyomantio”dur. MÖ 14. -13.

Yüzyıllara, Miken uygarlığına kadar uzanmaktadır zira ilk referansa Homer’in Odysseia Destanında, L Rapsodi’sinde rastlamaktayız. («ἔνθα μὲν εἰς Ἀχέροντα Πυριφλεγέθων τε ῥέουσιν Κώκυτός θ᾿, ὃς δὴ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀπορρώξ, πέτρη τε ξύνεσίς τε δύω ποταμών εριδούπων»)

“Orada, Acheron’un ırmağında Pyrifleghetontas, Styga’dan dökülen Kokyto ile birlikte akar ve iki ırmağın yoğun bir şekilde karıştığı kaya gürler.”

Alan, dikdörtgen bir avlu ile kuzey tarafında 3 dönümlük bir kutsal alandan oluşmaktadır. Ayrıca, kuruluş yazıtına göre,burada 1740 tarihli, tek odalı, ahşap çatılı basit bir kilise olan Agios Ioannis kilisesi de bulunmaktadır. Kilise, 1958 yılına kadar dini bir yapı olarak işlev görmüştür.

Doğu ve batı olmak üzere iki bölümden oluşan Helenistik bir yapılar grubudur.Doğuda MÖ 4. ile 3. yy başlarına dayanan üç nefli ve çevre koridorlu bir merkezi yapı, batıda MÖ 3. yy sonlarına dayanan avlu, yardımcı alanlar ve Ölüler Kehanet Tapınağı rahiplerinin ve ziyaretçilerin odaları bulunmaktadır, zira inananların, rejim yapmak, arınmak, adaklar ve kurbanlar sunmak ve böylelikle, büyük salonda ölülerin ruhlarını karşılamaya muktedir hale gelebilmek için kutsal alan içinde yaşadıkları varsayılmaktadır.

Ölüler Kehanet Tapınağı M.ö. 167’ye kadar tapınak olarak işlev görmüş ve daha sonra bölgenin Romalılar tarafından fethedilmesiyle yıkılmıştır.

Fig.3 The Nekromanteion of Acheron Location Mesopotamos.

«The rights to the depicted monument belong to the Ministry of Culture and Sports (Law 3028/2002)”. “The monument {name of the monument} falls under the competence of the Ephorate of Antiquities of Preveza”. «Ministry of Culture and Sports – Organization for the Management and Development of Cultural Resources (Hellenic Ministry of Culture and Sports – Hellenic Organization of Cultural Resources Development)».

Alan, dikdörtgen bir avlu ile kuzey tarafında 3 dönümlük bir kutsal alandan oluşmaktadır. Ayrıca, kuruluş yazıtına göre,burada 1740 tarihli, tek odalı, ahşap çatılı basit bir kilise olan Agios Ioannis kilisesi de bulunmaktadır. Kilise, 1958 yılına kadar dini bir yapı olarak işlev görmüştür.

Doğu ve batı olmak üzere iki bölümden oluşan Helenistik bir yapılar grubudur.Doğuda MÖ 4. ile 3. yy başlarına dayanan üç nefli ve çevre koridorlu bir merkezi yapı, batıda MÖ 3. yy sonlarına dayanan avlu, yardımcı alanlar ve Ölüler Kehanet Tapınağı rahiplerinin ve ziyaretçilerin odaları bulunmaktadır, zira inananların, rejim yapmak, arınmak, adaklar ve kurbanlar sunmak ve böylelikle, büyük salonda ölülerin ruhlarını karşılamaya muktedir hale gelebilmek için kutsal alan içinde yaşadıkları varsayılmaktadır.

Ölüler Kehanet Tapınağı M.ö. 167’ye kadar tapınak olarak işlev görmüş ve daha sonra bölgenin Romalılar tarafından fethedilmesiyle yıkılmıştır.

CALISMA SAATLERI

Yaz Saatleri: 1/4 – 31/10 Saat 08:00 -20:00

Kış Saatleri: 1/11 – 31/3 Saat 08:30 – 15:30

Bilet fiyatı: 6 Euro & İndirimli bilet fiyatı: 3 Euro

Telefon: 0030 26840 41206 ve 2682089890

Fig. 4 The Monastery of Agios Ioannis ( Saint John the Baptist ) of Lykouresi and the Ottoman Residence ( Koulia ) Location Mesopotamos Source Ministry of Culture.

«The rights to the depicted monument belong to the Ministry of Culture and Sports (Law 3028/2002)”. “The monument { The Monastery of Agios Ioannis ( Saint John the Baptist ) of Lykouresi and the Ottoman Residence ( Koulia )} falls under the competence of the Ephorate of Antiquities of Preveza”. «Ministry of Culture and Sports – Organization for the Management and Development of Cultural Resources (Hellenic Ministry of Culture and Sports – Hellenic Organization of Cultural Resources Development)».

EFYRA

Fig. 5 Mycenaean Acropolis of Ephyra Location Mesopotamos Source Ministry of Culture.

«The rights to the depicted monument belong to the Ministry of Culture and Sports (Law 3028/2002)”. “The monument { Archaeological Site of Ephyra } falls under the competence of the Ephorate of Antiquities of Preveza”. «Ministry of Culture and Sports – Organization for the Management and Development of Cultural Resources (Hellenic Ministry of Culture and Sports – Hellenic Organization of Cultural Resources Development)».

 Mesopotamos köyü içinde bir yol, MÖ 14. yüzyıla dayanan ve Ölüler Kehanet Tapınağının 500 m. kuzeyinde, Xylokastro tepesinde bulunan, Akropolis’li Miken şehri Efyra’ya çıkar ve Epir’in en eski şehridir.

İlk olarak 1958-1987 yılları arasında Ioannina Üniversitesi’nden Profesör Sotiris Dakaris Ölüler Kehanet Tapınaı ekskavatörü ve Akademisyen Athanasios Papadopoulos tarafından ve daha sonra 2006’dan 2008’e kadar Ioannina Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen kazılar, duvarın güney kısmından girişi olan, kiklop duvarlardan oluşan ve Miken çağına ait olan bir Akropolis’i gün ışığına çıkarmıştır.

En önemli buluntular arasında çapı 16,10m.x 1,68 m. olan 3 adet höyük yer almaktadır ve buna mukabil 12. yüzyıla dayanan çukur mezarları bulunmaktadır.

Operasyon: Efira arkeolojik sit alan, Preveze Eski Eserler Verguí Dairesi ile görüştükten sonra açiktir.

Telefon: 0030 2684 0 41206 & 0030 2682 0 89890