Όροι & Προϋποθέσεις

Ο ιστότοπος mesopotamos.gr ανήκει στη Τοπική Κοινότητα Μεσοποταμου , Δήμος Πάργας & Νομός Πρέβεζας.
Το mesopotamos .gr είναι ο επίσημος ιστότοπος της Τοπικής Κοινότητας Μεσοποταμου , η δημιουργία του και η επιμέλεια του ως σκοπό και στόχο έχουν την ανάδειξη – προβολή – ξενάγηση στα Αρχαιολογικά Μνημεία που υπάρχουν εντός της Τοπικής Κοινότητας Μεσοποτάμου και όσων βρίσκονται σε απόσταση 20 Χλμ. , των Θρησκευτικών Κτισμάτων και Περιοχων .
Μέσα από τον Ιστότοπο έχετε πρόσβαση, μέσω οπτικού υλικού , κειμένων και προσβασιμότητας για συμπολίτες μας με μειωμένη η ανεπαρκή όραση Ο Ιστότοπος προσφέρεται για ενημέρωση του κοινού και γνώση .
Ο Ιστότοπος παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις της νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων και προσαρμόζει τις λειτουργίες του Ιστοτόπου στα εκάστοτε αυστηρά πλαίσια του νόμου, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ιδίου του Ιστότοπου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Ο Ιστότοπος μπορεί οποτεδήποτε να ενημερώσει ή τροποποιήσει την Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές στη λειτουργία του παρόντος Ιστότοπου, στις υπηρεσίες που προσφέρει και στις διατάξεις του νόμου.

ΤΙΤΛΟΙ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Οι περιλαμβανόμενες στους παρόντες Όρους Χρήσης επικεφαλίδες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο προς διευκόλυνσή σας και δεν περιορίζουν, αλλοιώνουν ή επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο το πραγματικό νόημα των Όρων Χρήσης.

ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η χρήση του Ιστότοπου απαιτεί την πρόσβαση των Χρηστών στο διαδίκτυο (Internet).

ΠΡΟΣΒΑΣΗ KAI ΧΡΗΣΗ TOY Mesopotamos
Η πρόσβαση και η χρήση του Mesopotamos και των παρεχόμενων υπηρεσιών από οποιονδήποτε Χρήστη διέπεται από τους παρόντες όρους. Κάθε Χρήστης του Ιστοτόπου πριν την πρόσβαση, περιήγηση και τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του Mesopotamos , δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού τόπου,
Πολιτική απορρήτου, Πολιτική Cookies. Τα ισχύοντα για τους Όρους, ισχύουν και για κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν του παρόντος κειμένου. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των Όρων Χρήσης, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του παρόντος ιστοτόπου.
Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, και χρήση του Ιστοτόπου και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης καλείστε να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση του Mesopotamos .
Η λειτουργία του Ιστότοπου είναι 24ωρη και δωρεάν και απαγορεύεται ρητά στους Χρήστες η αναδημοσίευση σε τόπους κοινωνικής Δικτύωσης , στις Υπηρεσίες, στο περιεχόμενο, στις βάσεις δεδομένων και σε κάθε άλλο στοιχείο του Mesopotamos Η Τοπική Κοινότητα Μεσοποτάμου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει τη λειτουργία του Ιστοτόπου.
Απαγορεύεται στους Χρήστες να εκμεταλλεύονται μέσω πώλησης ή διάθεσης σε τρίτους τις πληροφορίες που λαμβάνουν από το Mesopotamos. Ο Ιστότοπος προσφέρεται μόνο για πληροφόρηση και απαγορεύεται κάθε εμπορική χρήση / εκμετάλλευση του περιεχομένου του από Χρήστες ή τρίτους.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Η Τοπική Κοινότητα Μεσοποτάμου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου. Μόνη η ανάρτηση στον παρόντα Ιστότοπο, αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος όρου, για το μέλλον. Οι Χρήστες οφείλουν να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η ανάρτηση όρων στην παρούσα ιστοσελίδα πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των Χρηστών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους Χρήσης. Η χρήση του Μεσοποταμος προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον Χρήστη των προϋπαρχόντων όρων, όπως αυτοί ισχύουν, με τις ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες τροποποιήσεις, παρεμβάσεις και καταργήσεις.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Η παραβίαση των Όρων Χρήσης επισύρει τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Η Πνευματική Ιδιοκτησία του Ιστοτόπου εναπόκεινται στη Τοπική Κοινότητα Μεσοποτάμου .