Βυζαντινό κτίσμα Αγίου Δημητρίου Κυψέλη

Εικ. 7 Μεταβυζαντινός ναός Αγίου Δημήτριου Κυψέλης , Τοποθεσία Κυψέλη , Πηγή Υπουργείο Πολιτισμού.

«Τα δικαιώματα επί του απεικονιζόμενου μνημείου ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ν. 3028/2002)». «Το μνημείο { ιερός ναός Αγίου Δημητρίου Κυψέλης } υπάγεται στην αρμοδιότητα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας». «Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ηellenic Ministry of Culture and Sports – Hellenic Organization of Cultural Resources Development)»

Βυζαντινό κτίσμα Αγίου Δημητρίου Κυψέλη

Σε απόσταση 5 χλμ. από  το Μεσοποτάμο, βορειοανατολικά του χωριού Κυψέλη (παλαιά ονομασία Τουρκοπάλουκο) και δίπλα στον Κώκυτο, παραπόταμο του Αχέροντα, βρίσκεται το   μεταβυζαντινό κτίσμα του Αγίου Δημητρίου ,  με βάση τη κτητορική επιγραφή που μνημονεύει τον  Μιχαήλ Β΄ Δούκα χρονολογείται το 1242 μ.Χ., τότε χτίζεται και το Καθολικό της Μονής, από την οποία σώζονται ερειπωμένα τμήματα των κελιών, πρόκειται για τρίκλιτο σταυρεπίστεγο ναό με μεταγενέστερες  τοιχογραφίες  του  17ου   –   18   αιώνα   μ.   Χ. , τότε χρονολογείται και η τράπεζα της Μονής.