Προσβασιμότητα ΑμεΑ – Πρότυπο WCAG

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

 

Προσβασιμότητα στο διαδίκτυο (Web Accessibility) σημαίνει ότι τα ΑμεΑ μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, σημαίνει ότι μπορούν να αντιληφθούν, να καταλάβουν, να πλοηγηθούν, και να αλληλεπιδράσουν στο διαδίκτυο.

Η δυνατότητα αξιοποίησης των συστημάτων πληροφορικής και της ηλεκτρονικής πληροφορίας από οποιονδήποτε κατοχυρώνεται τεχνικά και νομικά σε διεθνές και εθνικό επίπεδο*.

Η δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο όμως ωφελεί επίσης και τους ανθρώπους χωρίς ανικανότητες (άτομα τρίτης ηλικίας, τραυματισμα κλπ). Βασική αρχή της προσβασιμότητας είναι να σχεδιάζονται ευέλικτα λογισμικά, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις διαφορετικές ανάγκες, προτιμήσεις και καταστάσεις των χρηστών (Σχεδιασμός για όλους).

Είναι σημαντικό να καλύπτονται όλες οι ανικανότητες που επηρεάζουν την πλοήγηση:

 • Οπτικές: Προσαρμογή μεγέθους & χρωματικών συνδυασμών, εναλλακτικό κείμενο στη θέση των εικόνων, μετατρκειμένου σε ομιλία.
 • Ακουστικές: Εναλλακτικό κείμενο στη θέση των ηχητικών αρχείων και βίντεο.
 • Σωματικές: Πλοήγηση μόνον από το πληκτρολόγιο ή μόνον από το ποντίκι.
 • Γνωστικές – νοητικές: Σαφής & απλοποιημένη διάταξη του περιεχομένου.

Με εφαρμογή των διεθνών τεχνικών προτύπων, η μπάρα προσβασιμότητας “Eucleides” προσφέρει τις παραπάνω λειτουργίες, παρέχοντας έτσι στα ΑμεΑ νέες δυνατότητες πλοήγησης, καλύπτοντας ορισμένες από τις σύνθετες ανάγκες τους.

 

*

α) OHE: Σύμβαση για τα Δικαιώματα ΑμεΑ

β) Ε.Ε.: 1083/2006/ΕΚ

γ) Ελλάδα: Ν.4074/2012, N. 3979/2011

δ) W3C: WCAG 2.0.

 


ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

 

Η μπάρα προσβασιμότητας “Eucleides” ενεργοποιείται και απενεργοποιείται κάνοντας κλικ στα σχετικά εικονίδια ή πατώντας το πλήκτρο “0”. Αφήνοντας το ποντίκι για 2 δευτερόλεπτα πάνω στο εκάστοτε εικονίδιο, εμφανίζονται λεπτομέρειες για την αντίστοιχη λειτουργία. Η μπάρα αποτελείται από τέσσερα (4) μενού:

 • Πληροφορίες
   • Οδηγός χρήσης

  Ο οδηγός χρήσης περιγράφει όλες τις λειτουργίες και επιλογές της μπάρας προσβασιμότητας. Ενεργοποιείται και απενεργοποιείται, πατώντας το σχετικό εικονίδιο ή το πλήκτρο “5”.

   • Πληροφορίες

  Παρατίθενται σύντομες πληροφορίες την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο.

   • Σχόλια/Αξιολόγηση

  Στείλτε μας τα σχόλιά σας για την εμπειρία σας από τη χρήση της μπάρας προσβασιμότητας.

 • Συντομεύσεις σελίδας
   • Πλοήγηση μέσω TAB

  Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο TAB, για να επισημάνετε και να πλοηγηθείτε στα διάφορα σημεία ενδιαφέροντος της ιστοσελίδας (συνδέσμους, κουμπιά, πεδία εισαγωγής κειμένου κλπ). Επιλέξτε τα, πατώντας το πλήκτρο “Enter” ως εναλλακτική στο αριστερό κλικ με το ποντίκι. Η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Τα πρώτα στοιχεία πλοήγησης είναι αυτά της μπάρας προσβασιμότητας.

   • Πλήκτρα πλοήγησης

  Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε μερικές από τις λειτουργίες της μπάρας μέσω συντομεύσεων από το πληκτρολόγιο.Πλοηγηθείτε στις διάφορες ιστοσελίδες του ιστοτόπου μέσω συντομεύσεων από το πληκτρολόγιο.

   • Δομή ιστοσελίδας

  Εδώ καταλογοποιούνται με αυτόματο τρόπο τα κύρια μέρη της ιστοσελίδας (κεφαλίδα, μενού, κύριο μέρος, τμήμα, άρθρο, πλάγιο μενού, φόρμα, υποσέλιδο). Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτά, κάνοντας κλικ στο εκάστοτε υπογραμμισμένο στοιχείο. Εδώ καταλογοποιούνται με αυτόματο τρόπο όλες οι επικεφαλίδες της ιστοσελίδας (h1, h2, h3, h4, h5, h6). Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές, κάνοντας κλικ στο εκάστοτε υπογραμμισμένο στοιχείο.

   • Σύνδεσμοι ιστοσελίδας

  Εδώ καταλογοποιούνται με αυτόματο τρόπο όλοι οι σύνδεσμοι που υπάρχουν στην ιστοσελίδα. Ομαδοποιούνται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτούς, κάνοντας κλικ στο εκάστοτε υπογραμμισμένο στοιχείο. Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι δεν ανοίγουν σε νέα καρτέλα αλλά στην ίδια.

 • Ανάγνωση σελίδας
   • Κείμενο σε ομιλία

  Πιέστε το εικονίδιο “Αναπαραγωγή” και στη συνέχεια κάνετε κλικ πάνω στο κείμενο που θέλετε να ακούσετε. Για διακοπή πιέστε το αντίστοιχο εικονίδιο “Διακοπή” ή το πλήκτρο “Escape”. Το κείμενο που επιλέγεται κάθε φορά μπορεί να περιέχει έως 2000 χαρακτήρες.

   • Αλλαγή αντίθεσης

  Η ιστοσελίδα μπορεί να εμφανίζεται σε λειτουργίας υψηλής αντίθεσης (μαύρο φόντο με λευκά γράμματα, κίτρινες επικεφαλίδες και λευκούς υπογραμμισμένους συνδέσμους) ή σε αποχρώσεις του γκρι. Η λειτουργία υψηλής αντίθεσης ενεργοποιείται από το εικονίδιο ή από το πλήκτρο “3”. Απενεργοποιείται από το εικονίδιο επαναφοράς ή από το πλήκτρο “4”. Η λειτουργία αποχρωματισμού ενεργοποιείται από το εικονίδιο και απενεργοποιείται από το εικονίδιο επαναφοράς.

   • Μέγεθος κειμένου

  Με το πάτημα του εικονιδίου ή του πλήκτρου “1” αυξάνεται κατά 2 μονάδες το μέγεθος της γραμματοσειράς όλων των στοιχείων της ιστοσελίδας. Η επαναφορά γίνεται με το πάτημα του αντίστοιχου εικονιδίου ή από το πλήκτρο “2”.

   • Επισήμανση κειμένου

  Επισημάνετε με κίτρινο χρώμα το κείμενο που διαβάζετε, περνώντας το ποντίκι σειριακά πάνω από τις λέξεις. Στη λειτουργία υψηλής αντίθεσης για την επισήμανση κειμένου χρησιμοποιείται το μπλε χρώμα. Πιέστε ξανά το κουμπί της επισήμανσης για παύση της λειτουργίας. Με το πλήκτρο επαναφοράς αφαιρείται η επισήμανση από όλες τις λέξεις.

 • ΡυθμίσειςΤα επισημασμένα με κίτρινο χρώμα εικονίδια αντιστοιχούν στις λειτουργίες που είναι ενεργοποιημένες, αποθηκευμένες και εκτελούνται σε κάθε είσοδό σας στην ιστοσελίδα.
   • Πληροφορίες ρυθμίσεων

  Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για την αποθήκευση των προτιμήσεών σας σχετικά με την μπάρα προσβασιμότητας.

   • Επαναφορά ρυθμίσεων

  Η ιστοσελίδα επαναφορτώνει, διαγράφοντας τις προτιμήσεις σας και επαναφέροντας τις προεπιλεγμένες.

Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0